Yatay Sondaj'da Çözüm Ortağınız

Misyon ve Değerlerimiz

Müşteri Odaklılık; “Kazan Kazan” felsefesine uygun olarak müşterinin bugünkü ve gelecekteki beklentilerini algılamak ve karşılamak

Öğrenme ve Gelişim; İyileşme ve değişime yol açacak bilginin edinilmesi ve davranışlarımıza yön vermesi ile sürekli gelişimi sağlamak

Çalışan Memnuniyeti; Çalışanlarımızın beklentilerini aşarak karşılamak

Sosyal İletişimi sağlamak amacıyla; Çalışanlar arasında sosyal paylaşımı arttırmak, karşılıklı saygıyı sağlamak

Takım Ruhu; Sorunları birlikte çözmek ve başarıları paylaşmak

Çevreye Ve Topluma Saygı; Süreçlerimizde toplumun beklentilerine ve çevreyi korumaya karşı duyarlı olmak

Güvenilirlik; Paydaşlara verdiğimiz sözleri tutmak, yalan söylememek, etik değerlere uyum sağlamak

İşbirliklerini Geliştirme; Hizmet aldığımız tedarikçi, acente, sivil toplum örgütü, vb. işbirlikleri ile “Kazan Kazan” felsefesine uygun olarak çalışmak ve karşılıklı gelişimi sağlamak

Sorumluluk Alma; Güç işlerde bile, bilgi ve beceri sınırlarını zorlayarak görev almak.

•Kalite yönetim sisteminin şirket merkez ofisi, iştirakleri ve şantiyelerinde uygulamaya konulmasını sağlamak

•Bakım onarım ve imalatlarda işçi ve diğer elemanlardan kaynaklanan hataların ortadan kalkmasını sağlamak.

•Tedarikçilerden kaynaklanan ve hatalı gelebilecek malzemelerdeki sıkıntılara son vermek.

•İştirakler pazar payının yükseltilebilmesi için müştereken veya münferiden pazarlama çalışmalarını başlatmak.