Yatay Sondaj'da Çözüm Ortağınız

Mikrotünel Sistemi ile Boru Sürme

[SWF]http://www.tekyontunel.com/wp-content/uploads/2012/09/mikrotunel.swf, 600, 450[/SWF]

Mikrotünel yöteminde mikrotüneli oluşturan borular, tünel içine hidrolik pistonlarla gerçekleştirilen itme kuvvetiyle sürülür. Sistemin kontrolü yüzeydeki kontrol kabininden yapılır. Bu metotta üç temel sistem bileşeni vardır;

1. İtme boruları

2. İtme ekipmanları

3. İtme ve çıkış şaftları

Boru itme yöntemiyle inşa edilen mikro tünellerde sistemin çalışması; mikro tünel makinesinin tüneli kazması ve itici ekipmanın kazılan kısımda eş zamanlı olarak boruları itmesi şeklinde gerçekleşir. Kesici başlık hidrolik itme sistemi ile ileri doğru itilirken yeni bir boru sürülecek kadar yer açıldığında sisteme yeni bir boru bağlanır ve itme işlemi bu şekilde devam eder.

Mikrotünel makinesi zemini kesici ve kırıcı uçlarla parçalandıktan sonra sistemden püskürtülen basınçlı su bu malzemeyi akışkan bir çamur bulamacı haline getirir. Akışkan hale getirilen bu çamur sistemde mevcut boşaltım borularınca emilerek yüzeydeki boşaltım tankına alınır.

Mikrotünel yönteminde ölçüm işlemleri; makine ile yüzeydeki kontrol kabini içindeki konrol paneli arasında sürekli olarak veri alışı yapılır. Alınan bu veriler yüzeydeki kontrol panelini yöneten operatör tarafından anından değerlendirilerek makinenin ön görülen sapma sınırları dışına çıkması engellenir. Veriler kontrol kabinindeki bilgisayarda değerlendirilerek makinenin yataydaki ve düşeydeki konumu, kontrol panelinde sayısal ve grafik olarak görüntülenir. Grafik gösterimde makinenin ana gövdesinin konumu, kesici başlığın konumu ve makinenin ayarlanmış olan sabit konumu kontrol panelindeki ekranda milimetrik karelajlar üzerinde farklı renklerde görüntülenir. Bu kontrol sistemi sayesinde anında müdahale ile +/- %0, 01 hassasiyet sağlanır.

Mikrotünel sistemi; uzaktan kontrollü, beton, çelik ve CTP boruların zemin altına döşenebilmesi için kullanılan bir metottur. Bu sistem genellikle karayolu, demiryolu, metro hatları, hava alanları ve nehir geçişleri ile açık kazı yapılması riskli bölgelerde uygulanır. Bu tür yerlerde uygulanacak içme suyu, kanalizasyon doğal gaz, bağlantı tünelleri ve benzeri projeler kendi imalatımız olan mikrotünel makineleri ile 800 mm – 3000 mm çapları arasında gerçekleştirilmektedir.