Yatay Sondaj'da Çözüm Ortağınız

Konvansiyonel Sistemler Kullanılarak Yatay Sondaj Yapılması

[SWF]http://www.tekyontunel.com/wp-content/uploads/2012/09/konvansiyonel.swf, 600, 380[/SWF]

Öncelikle projeye ve kullanılacak makine ebatlarına uygun olarak itme şaftı imal edilir. İtme şaftı imalatı bittikten sonra itme presinin üzerinde ileri geri hareket edeceği ray sistemi kurulur.

İstenilen güzergah ve kodda ilerleme yapılabilmesi için dizayn edilmiş bir başlık kullanılır. Bu başlık ilk olarak tünel içerisine sürülür ve tünel bitiminde tekrar kullanılmak üzere çıkış şaftından alınır.

Başlık, sürülecek boru dış çapından büyük olup içerisinde 4 adet yönlendirme pistonu bulunmaktadır. Güzergah ve kodda oluşabilecek hatalara tedbir olarak yönlendirme pistonları hareket ettirilir ve hata minimize edilir. Aynı zamanda başlık arkasında başlık flanşı denilen bir destek aparatı bulunmaktadır. Boru ile başlık arasına montajı yapılır ve borunun zarar görmesini önler.

Boru sürme tekniğinde kullanılan kazı yöntemlerinden biri olan konvansiyonel yöntem ve ekipmanlar tünel açılacak zemin tipine göre çeşitlilik göstermektedir. Bu nedenle tünel çalışması başlamadan önce ekipman ve yatay sondaj yöntemi belirlemek için çalışma sahasında belirli aralıklar ile (tünel uzunluğuna bağlı) en az çalışma derinliğine kadar araştıma çukuru açılmalı ve/veya dikey zemin sondajı yapılmalıdır.

İçerisinde kaya, kaya blok veya parça kaya olmayan ve kendini taşıyabilen formasyonlar (çökme, akma vb. olmayan stabil zeminler) konvansiyonel yöntem ile açılacak tünel tipleri arasında en uygun olan zemin tipitir. Bu tip ve buna benzer kendini taşıyabilen formasyonlarda tünel içerisinde ilerleme yapılabilmesi için boru uzunluğunun yarısı kadar ve maksimum başlık dış çapı kadar bir boşluk açılır. İçeride kazılmış malzeme dışarı çıkarılır ve bu boşluğa itme presi yardımı ile tünel içerisindeki borular sürülür. Her defasında aynı işlem tekrarlanarak ilerleme devam eder.

Kendini taşıyamayan formasyonlarda ise en uygun yöntem zemin boşalması olmaması için kapalı başlık sistemleri kullanmaktır. Zeminde su yok ise konvansiyonel sistem de kullanılabilir. Fakat başlık önünde boşluk açmak riskli olması sebebiyle önce itme pistonları yardımıyla boru ve başlık zemine itilir ve daha sonra başlık içerisindeki malzeme dışarı çıkartılır. Bu sayede zemin çökmez ve tehlike ortadan kalkar. İlerleme boyunca işlem tekrarlanır.

Bu yöntem için kullanılan bir çok teknik olmakla beraber en ekonomik ve yaygın olarak kullanılan, insan gücüyle gerçekleştirilen kazı yöntemi konvansiyonel sistemdir.

Bu sistem kullanılarak 1000 – 3000 mm. çapları arasında beton boru sürme işlemi gerçekleştirilebilir.