Yatay Sondaj'da Çözüm Ortağınız

Eğitimler

İçinde yaşadığımız çağda, toplumlar sürekli gelişmekte ve kendini yenilemektedirler. Rekabete dayalı bu yeni dünya düzeninde eğitime en fazla yatırım yapan ve eğitilmiş insan gücüne sahip kuruluşlar avantaj sağlamaktadırlar. Bu hızlı değişimlerin takibini yapabilmek ve geride kalmamak adına bilginin önemli bir yeri bulunmaktadır. Eskiden hammadde, şirketler için en önemli kıstasken, zaman içinde bunun yerini bilgi almış ve çağımızın en önemli hammaddesi haline gelmiştir. Bu sıkı yarışta, değişimi ve gelişimi takip edebilen firmalar, daima bir adım öne geçmektedir. Bu noktada “Sürekli öğrenerek gelişme” ilkesiyle firmaların ve çalışanların ihtiyaç duydukları konularda gereksinim duydukları bilgileri, tam zamanında, istenilen şartlarda, istenilen yerlerde ulaştırmak, orta ve üst düzey yöneticilere çözüm odaklı, uygulamaya yönelik bilgiler aktarmak temel işleyiş yapımızdır.

TEMEL YÖNETİM İLKELERİMİZ

Etik Değerlere Bağlı Yönetim Anlayışı
Paylaşımcılık
Dürüstlük Ve Güvenilirlilik
Koşulsuz Tam Müşteri Memnuniyeti
Müşteri Odaklılık
Çözüm Odaklılık
Eğitimin Yaşam Boyu Gerekli Olduğu Yaklaşımı
Sürekli Öğrenerek Gelişme
Sosyal Sorumluluk Bilinciyle Çevreye Ve Toplumsal Sorumluluklara Duyarlılık
Takım Ruhuyla Çalışmak
Hizmet Kalitesinde Süreklilik
İnsana Saygı