Yatay Sondaj'da Çözüm Ortağınız

Ankara – Bala Taş Ocağı Drenaj Hattı Çalışması

Taş ocağından binlerce ton su yönlendirilebilir yatay sondaj sistemi ile tahliye edildi

Günlük yaşamda hiç beklenmedik zamanlarda meydana gelen, önlenemeyen doğa olayları bir plan ve program dahilinde devam eden işleri kesintiye uğratarak maddi kayıplara neden olmaktadır. Bu tür olaylar taş ocağı işletmelerinin zemin yapılarının zor işlenebilir olmasından ötürü çalışma şartlarını oldukça zora sokmaktadır. Doğal drenajlar yapılamadığından, aşırı yağışlar suyu geçirgen olmayan zeminlerde birikerek yapay bir göl oluşumuna neden olmaktadır. Biriken suyun doğal yollardan çekilerek zeminin çalışmaya uygun hale gelmesi için gereken zaman ise çok büyük üretim kayıplarına neden olmaktadır. Benzer vaka Ankara- Bala İlbey taş ocağında yaşanmıştır. Aşırı yağmur yağışı ve drenaj sisteminin olmayışı nedeniyle taş ocağı çalışılamaz hale gelmiştir.

2008 yılı itibariyle Özkanlar Grup iletim kanalı çalışmalarını geliştirerek birçok isale ve drenaj hattı işleri kapsamında karşılaşılan problemlere yönlendirilebilir yatay sondaj sistemi ile çözüm sağlamış ve bu konuda edindiği tecrübelerle uzmanlaşmıştır. Söz konusu işletmenin su biriken zemininin en düşük noktasından Ditch Witch 27×20 kaya delme makinesiyle 300 mm çapında 80 m uzunluğunda drenaj deliği açma işlemi yapılmıştır. Oluşturulan drenaj hattı sayesinde taş ocağına 80 m mesafedeki vadiye çalışma sahasında biriken binlerce ton su çok kısa sürede tahliye edilmiş ve bu çalışma neticesinde büyük çaptaki üretim kaybının önüne geçilmiştir.